Claudio Damiani
Je pěkné, že tento čas

Překlad Jiří PelánJe pěkné, že tento čas
je stejný jako všechny jiné časy,
že píšu básně,
jaké se vždycky psaly,
že kočka přede mnou si líže kožíšek
a čas jí ubíhá,
i když je sama, skoro stále sama v domě,
stíhá všechno a na nic nezapomene
-teď se například natáhla a rozhlíží se kolem –
a čas jí ubíhá.
Je pěkné, že tento čas, jako každý čas, skončí,
je pěkné, že nejsme věční,
že se nelišíme
od nikoho, kdo tu žil a zemřel,
nikoho, kdo vstoupil klidně do smrti
jako na stezku, která se zdála obtížná, strmá,
ale pak byla naopak rovná.

_______________________________________

Che bello che questo tempo


Che bello che questo tempo
č come tutti gli altri tempi,
che io scrivo poesie
come sempre sono state scritte,
che questa gatta davanti a me si sta lavando
e scorre il suo tempo,
nonostante sia sola, quasi sempre sola nella casa,
pure fa tutte le cose e non dimentica niente
– ora si č sdraiata ad esempio e si guarda intorno –
e scorre il suo tempo.
Che bello che questo tempo, come ogni tempo, finirŕ,
che bello che non siamo eterni,
che non siamo diversi
da nessun altro che č vissuto e che č morto,
che č entrato nella morte calmo
come su un sentiero che prima sembrava difficile, erto
e poi, invece, era piano.

da “La mia casa”, Pegaso, 1994

 

 

 

 

 

 

Italský kulturní institut v Praze uvádí virtuální výstavu „Torneranno le sere… La voce della poesia italiana“ („Vrátí se večery… Hlas italské poezie“)